ORDINACIJA OBITELJSKE MEDICINE dr. med. BERNARDA KAURLOTO obavlja kompletne usluge u obiteljskoj medicini.  Za svoje pacijente obavlja vađenje krvi, mjerenje šećera i tlaka, EKG, spirometriju i inhalacije. Uz sve to u ordinaciji dr. Kaurloto, radi se i fizikalna terapija te akupunktura.

Dr. Bernarda Kaurloto pacijente prima od 1993. godine u moderno uređenoj ordinaciji koja se nalazi u gradu Zadru, na adresi Ivana Gundulića 4 c.

Akupunktura kao dio tradicionalne kineske medicine

Akupunktura je jedna od metoda liječenja u tradicionalnoj kineskoj medicini, koja se provodi ubadanjem tankih igala u određene točke na koži. Naziv vuče podrijetlo iz latinskih riječi acus = igla i pungere = ubadati, a skovali su ga europski misionari koji su potkraj 16. stoljeća posjetili Kinu i na povratku donijeli glas o kineskom načinu liječenja. Kineski termin za akupunkturu je zhen-jiu. Ta metoda u Kini se često kombinira s ostalim oblicima tradicionalne kineske medicine – fitoterapijom, dijetetikom, životinjskim i mineralnim pripravcima, gimnastikom i mikro masažom.

Objašnjenje djelovanja akupunkture ne može se razdvojiti od cjelokupne kineske filozofije i njezina holističkog pristupa čovjeku. Njezina su osnovna načela nerazdvojivost duhovnog od tjelesnog, svrstavanje svih prirodnih pojava u neki od drevnih pet elemenata i, što je najvažnije, ravnoteža sveprisutnih osnovnih principa Yina i Yanga, posebice u taoizmu, koji sklad i ravnotežu postavlja kao preduvjet zdravlja i sreće.

Zapadna medicina utemeljena je na materijalnom shvaćanju bolesti, za razliku od istočne, koja se temelji na energetskom poimanju. Tako čak i nazivi organa u kineskoj medicini ne podrazumijevaju nužno njihovu materijalnu prisutnost, nego fiziološku funkciju (npr. kod pacijenata kojima je nakon automobilske nesreće uklonjena slezena i dalje postoji meridijan slezene).

Konkretnije, kineski koncept bolesti i zdravlja pretpostavlja da tijelom kruži vitalna energija Qi (či) po točno određenim putovima koji se nazivaju kanali ili meridijani. Postoji dvanaest parnih simetričnih kanala koji pripadaju određenim organima, te još osam izvanrednih. Kanali su u komunikaciji s površinom kože na točno određenim mjestima – akupunkturnim točkama, te se manipulacijom na tim mjestima može utjecati na protok energije.

Zanimljivo je da se kineski znak, odnosno riječ za “točku”, može prevesti i kao “rupa”. Prema Velikom kompendiju akupunkture i moksibustije, nastalom u vrijeme dinastije Ming, ukupno postoji 361 akupunkturna točka. Izučenom liječniku, uz dobro poznavanje površinske anatomije čovjeka, relativno ih je lako locirati, s preciznošću od pet milimetara. Stimuliranjem pojedinih točaka u različitim kombinacijama liječnik uravnotežuje protok vitalne energije Qi kroz tijelo. Pri tome bitno je naglasiti da prema kineskom shvaćanju akupunktura ne može stvoriti novu energiju, nego je njezina uloga uravnotežiti postojeću.

Adresa

Our Address:

Ivana gundulica 4c, 23000 Zadar

GPS:

44.1254292, 15.2289334

Web:

-