DJECIJI VRTIC KOSJENKA-Vinkovci, Vukovarsko-srijemska Županija osnovan je 2008. godine. Naš matični vrtić djeluje na području grada Vinkovaca i podružnica Cerna u općini Cerna. Kroz provedbu različitih programa utemeljenih na humanističko-razvojnom pristupu usmjereni smo na razvoj dječjih potencijala, poštivanje dječjih prava te uvažavanje individualnih potreba djeteta. Svojim djelovanjem pružamo podršku obitelji, pridonosimo razvoju roditeljskih kompetencija te doprinosimo razvoju društvene zajednice.

Vrtić je dio međunarodnog projekta “PRECEDE”-Uvažavanje različitosti i izgradnja mira! Cilj projekta je podržati utjecaj organizacija civilnog društva u procesu širenja kulture mira putem odgoja i obrazovanja djece predškolske dobi.

PROGRAM PREDŠKOLE

Osnovna zadaća je osposobiti djecu za prihvaćanje obveza koje donosi škola, te poticati spontana, stvaralačka ponašanja, otvorenost za prihvaćanje informacija te otvorenost za prihvaćanje usmenih i pismenih poruka.

PROGRAM RANOG UČENJA ENGLESKOG JEZIKA

Predškolsko doba vrijeme je najintenzivnijeg razvoja i utjecaja okoline na dječji razvoj. Od presudnog su značaja vrsta i kvaliteta poticaja koje okolina nudi djetetu. Raznovrsni poticaji mogu pomoći da se ispolje interesi djeteta u području u kojem će najbogatije izraziti i pronaći sebe.
Uz spontano učenje, organizirano i ciljano učenje, postaje značajni čimbenik i uvjet cjelokupnog razvoja djeteta. Predškolsko doba je optimalno vrijeme za upoznavanje stranog jezika jer djeca u toj dobi pokazuju gotovost za usvajanje jezika, kao i razvijen sluh za jezičnu melodiju. S druge strane djeci je svojstvena želja za istraživanjem spoznavanjem i učenjem, a učenje kroz igru je garancija za uspjeh.

Redoviti programi se provode u matičnom objektu Vinkovci i u Cerni. Redoviti program namijenjen je djeci od navršene jedne godine života do polaska u školu. Ishodište programa je u Programskom usmjerenju odgoja i obrazovanja predškolske djece koje je, kao dio Prijedloga koncepcije razvoja predškolskog odgoja, utemeljeno na razvojno-humanističkom pristupu. Ono u prvi plan stavlja kvalitetu odgojnog procesa, govori o potrebama djece i ulozi odgajatelja, o fleksibilnoj organizaciji prostora i vremena za aktivnosti djece. Aktivnosti se planiraju i provode prema potrebama i interesu djece i potiču razvoj djeteta po razvojnim područjima:

• RAZVOJ MOTORIKE
• SPOZNAJNI RAZVOJ
• SOCIO-EMOCIONALNI RAZVOJ
• GOVORNI RAZVOJ I KOMUNIKACIJA
• STVARALAŠTVO

Adresa

Our Address:

Marije Jurić Zagorke 13, 32100 Vinkovci

GPS:

45.29815718055866, 18.802339722868282